Jennie Sundvisson Kihlander

Projektledare

Jennie tar hand om marknadsföring och sköter flödet av både intern och extern kommunikation för flera företag. Har tidigare arbetat på Svenska Turistföreningen, Upsala Nya Tidning och nu senast på Mobil Park AB.